Các loại hình xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh

Thông tin về các loại hình xuất nhập khẩu là vô cùng quan trọng để điền vào các biểu mẫu khai thuế hải quan. Hãy cùng daiquangminh.org Foreign Languages tìm hiểu về các loại hình xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh.

Các loại hình xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh:

Loại hình xuất kinh doanh: Type of Business Export.

Loại hình nhập kinh doanh: Type of Business Import.

Loại hình sản xuất xuất khẩu: Type of export production.

Loại hình gia công: Type of processing.

Loại hình kinh doanh tạm xuất tái nhập: Type of temporary export business for re-import.

Loại hình xuất nhập khẩu tại chổ: Type of Import and Export on the spot.

Loại hình xuất nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư: Type of Import and Export to implement investment projects.

Loại hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất: Type of Import and Export of Export Processing Enterprises.

Hàng đã xuất khẩu nhưng bị trả lại: Goods exported but returned.

Xuất trả hàng đã nhập cho nước ngoài: Exporting returned goods to foreign countries.

Loại hình xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu: Type of Import – Export transfer Border gate.

Loại hình Xuất nhập khẩu phi mậu dịch: Type of Non – commercial Import and Export.

Bài viết các loại hình xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi daiquangminh.org.

0906765092