BII và CEO vào rổ chỉ số HNX 30 từ 4/5

Theo đó, cổ phiếu BII của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư và CEO của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được thêm vào rổ chỉ số HNX 30 từ ngày 4/5. Các cổ phiếu bị loại khỏi danh sách gồm HLD – Công ty Đầu tư và Phát triển bất động sản Hudland, ICG – Công ty Xây dựng Sông Hồng

Thành phần chỉ số HNX 30 mới được xem xét dựa trên dữ liệu ngày giao dịch cuối cùng của tháng 3/2015. Các nội dung được rà soát định kỳ bao gồm điều kiện duy trì của các cổ phiếu trong rổ hiện tại, điều kiện lựa chọn chứng khoán thay thế trong rổ chỉ số HNX 30 mới và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu thành phần.

Việc xem xét lại thành phần rổ chỉ số được thực hiện 2 lần trong năm nhằm đảm bảo chỉ số HNX 30 luôn bám sát và phản ánh đúng các tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu về tính thanh khoản và giá trị vốn hóa thị trường.

Huyền Thư