TPP sẽ được ký tại New Zealand

Bộ trưởng Thương mại New Zealand – Todd McClay cho biết thỏa thuận sẽ được ký tại Auckland ngày 4/2. “Lễ ký kết sẽ đánh dấu sự kết thúc của quá trình đàm phán TPP”, ông nói và cho biết sau lễ ký kết này, tất cả 12 quốc gia có thể bắt đầu quá trình hợp thức hóa trong nước. Sẽ phải mất gần 2 năm để thỏa thuận này có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ – Barrack Obama đã gọi TPP là nền tảng của “thương mại thế kỷ 21”. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng thỏa thuận này đã đe dọa quyền lợi của người lao động, môi trường và khả năng tiếp cận dược phẩm.

TPP được đàm phán từ tháng 3/2010, gồm 12 quốc gia – Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Việc đàm phán hoàn tất vào tháng 10 năm ngoái và đến tháng 11, toàn văn hiệp định cũng đã được công bố.

Các vấn đề được nêu ra gồm quyền sở hữu trí tuệ, luật đầu tư nước ngoài, tiêu chuẩn môi trường và lao động, chính sách thu mua, cạnh tranh và công ty quốc doanh, quy trình xử lý tranh chấp. Sau khi hoàn tất, hiệp định sẽ bao phủ 40% kinh tế toàn cầu và bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm.

Hà Thu

0906765092