Xuất khẩu cá cảnh của TP HCM đạt 11 triệu USD

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, kim ngạch xuất khẩu cả cảnh trên địa bàn thành phố liên tục tăng trong những năm gần đây.

Cụ thể, trong năm 2015, TP HCM đã xuất khẩu 12 triệu con cá cảnh, đạt kim ngạch 11 triệu USD, tăng lần lượt 9,9% về số lượng và 12% về kim ngạch so với năm 2014. Trong giai đoạn 2011-2015, số lượng cá cảnh xuất khẩu tăng bình quân 8,6% một năm, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 6,6% một năm. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, châu Âu, châu Á.

Ngoài ra, trong năm 2015, TP HCM cũng đã xuất khẩu 3.750 con cá sấu sống, 1.320 tấm da cá sấu muối, 530 tấm da cá sấu thuộc và 1.832 sản phẩm chế tác từ da cá sấu. Giá trị xuất khẩu đạt trên 18.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất cá sấu bình quân trong giai đoạn 2011- 2015 là 69 tỷ đồng một năm. Cá sấu sống chủ yếu xuất qua thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật và Hàn Quốc là thị trường truyền thống đối với da sấu thuộc và da cá sấu muối. 

Theo Hải Quan

0913.756.339