VPBank lãi quý II gấp 1,5 lần cùng kỳ

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý II. Trong kỳ này, nhờ hoạt động cho vay tốt, ngân hàng tăng gần gấp đôi thu nhập lãi thuần so với quý II/2014.

VPB-jpg-5278-1438829707.png

VPBank tuyển dụng thêm 1.800 nhân sự (gồm cả các công ty con) trong 6 tháng đầu năm 2015.

Ngoại trừ mảng chứng khoán đầu tư chuyển từ lãi sang lỗ, các mảng khác vẫn ổn định. Sau khi trừ thuế, VPBank lãi ròng 625 tỷ đồng trong quý II, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước. Quý I, ngân hàng này cũng báo lãi gấp đôi cùng kỳ.

Hoạt động cho vay khởi sắc được xem là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Sau 6 tháng, tín dụng tăng trưởng 23% với tổng dư nợ đạt hơn 96.278 tỷ đồng. Huy động tiền gửi đến ngày 30/6 cũng đạt 120.430 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với đầu năm. Sau nửa năm, tổng tài sản của VPBank tăng 9,8%. Lợi nhuận lũy kế đạt 939 tỷ đồng.

Cùng với việc tín dụng tăng mạnh là chi phí hoạt động tăng 41%, chi phí dự phòng rủi ro gấp 6,7 lần cùng kỳ 2014. Nợ xấu đến 30/6 chiếm 2,77% tổng dư nợ, tăng so với mức 2,54% cuối 2014.

Về nhân sự, sau 6 tháng, ngân hàng mẹ giảm hơn 3.000 người. Theo giải thích của VPBank, trong quý I, đơn vị này chuyển toàn bộ hoạt động tín dụng tiêu dùng sang công ty tài chính con 100% vốn là VPB FC nên nhân sự ngân hàng mẹ giảm mạnh.

Tuy nhiên, nếu tính hợp nhất, VPBank hiện có 11.331 người, tăng hơn 1.800 người so với đầu năm. Như vậy, đây vẫn là một trong những nhà băng mạnh tay tuyển dụng nhân sự nhất trong vài năm qua.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339