VPBank lãi hơn 1.070 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014. Trong kỳ, ngân hàng lãi sau thuế gần 477 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân do hoạt  động cho vay, nhận tiền gửi cũng như dịch vụ tăng lần lượt 15% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí dự phòng quý III/2014 cũng được hoàn nhập hơn 53 tỷ đồng, trong kỳ cùng kỳ năm ngoái phải trích lập hơn 210 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, VPBank lãi hơn 1.070 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, ngân hàng hoàn thành trên 70% chỉ tiêu.

Tại ngày 30/9/2014, cho vay khách hàng của VPBank tăng 35% so với cuối năm ngoái, trong khi tiền gửi của khách hàng tăng 20%.

Huyền Thư