Vốn điều lệ của SHB lên gần 9.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo phát hành cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,07. Mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 0,07 cổ phiếu mới.

polyad

SHB dự kiến phát hành 62 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tương đương tổng giá trị phát hành là 620 tỷ đồng. Theo đó, sau khi phát hành, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 9.486 tỷ đồng.

Việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức nằm trong lộ trình tăng vốn điều lệ của SHB trong năm 2015 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 (tổ chức hồi tháng 4/2015) biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao và mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Trong thời gian tới, SHB có kế hoạch tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Vinaconex Viettel (VFF) trong giao dịch sáp nhập để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 10.486 tỷ đồng như mục tiêu đề ra. Việc tăng vốn này nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới, phát triển sản phẩm, dịch vụ, mở rộng quy mô cho vay, phát triển khách hàng. Đây là định hướng quan trọng và cần thiết tại thời điểm này khi SHB đang hướng tới mục tiêu ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại và trở thành một tập đoàn tài chính vững mạnh vào năm 2020.

Trong đợt trả cổ tức lần này, đối với các cổ đông đã làm thủ tục lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, SHB sẽ chi trả thông qua Trung tâm và các thành viên lưu ký. Đối với các cổ phiếu chưa thực hiện lưu ký, cổ đông sẽ hưởng quyền và làm thủ tục nhận cổ tức tại SHB. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 10/8/2015.

Minh Trí

0913.756.339