Nhà băng bị kiểm soát đặc biệt không được giao dịch vàng miếng

Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng vừa ký thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số quy định mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước. Theo đó, các tổ chức bị kiểm soát đặc biệt sẽ không được giao dịch, mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước trừ trường hợp có lưu ý của Ban kiểm soát đặc biệt.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cũng bị ngừng mua, bán vàng miếng 3 tháng nếu vi phạm hành chính, các quy định, nghĩa vụ báo cáo, thanh toán, giao nhận.

Ngân Hà

0906765092