Vốn điều lệ các công ty tài chính tăng trở lại

Theo thống kê đến hết tháng 8 từ Ngân hàng Nhà nước, tổng vốn điều lệ của các công ty tài chính đạt 19.551 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2015. Những tháng trước, chỉ tiêu này liên tục giảm.

Bên cạnh vốn điều lệ, vốn tự có của các công ty tài chính cũng tăng 13,78% so với đầu năm khi đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Đây cũng là nhóm có tốc độ tăng tổng tài sản mạnh nhất trong 8 tháng qua. Trước đây, công ty tài chính luôn được xem là một trong những loại hình tổ chức tín dụng có sức khoẻ kém nhất hệ thống do các chỉ tiêu như vốn điều lệ, vốn tự có liên tục suy giảm.

Trong khi đó, đến hết tháng 8, tổng tài sản hệ thống các tổ chức tín dụng đạt 6,75 triệu tỷ đồng, tăng 3,66% so với đầu năm. Vốn tự có của hệ thống cũng đạt 547.000 tỷ đồng, tăng hơn 10%. Trong nhóm ngân hàng thương mại, khối cổ phần tăng gần 11% vốn tự có, khối quốc doanh tăng gần 9%.

Ngân Hà

0913.756.339