Vinamilk lãi quý II hơn 2.185 tỷ đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2015 với doanh thu thuần đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ, khiến cho lợi nhuận gộp tăng mạnh, đạt 4.387 tỷ đồng, tương ứng tăng 50%.

Doanh thu tài chính tăng trong khi chi phí tài chính giảm. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi phí bán hàng tăng tới 92% (tăng hơn 800 tỷ đồng).

Kết qủa quý II, Vinamilk đạt lợi nhuận ròng 2.185 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần và lãi ròng của Vinamilk lần lượt là 19.216 tỷ đồng và 3.742 tỷ đồng, tăng trưởng 13% và 26%.

Năm 2015, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu 38.424 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.830 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Vinamilk hoàn thành 50,2% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận.

Lâm Thao