Vinamilk lãi hơn 1.560 tỷ đồng quý I

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM) đạt 8.771 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 28% nhờ tỷ trọng giá vốn trong doanh thu giảm, sau khi công ty thay đổi cơ cấu hàng hóa bán ra.

Tuy nhiên, các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của Vinamilk lại tăng mạnh. Chi phí bán hàng lên tới 1.150 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi phí hỗ trợ, hoa hồng cho nhà phân phối chiếm đa số (tỷ trọng 38%), gấp 3 lần cùng kỳ năm trước; chi phí quảng cáo đạt hơn 256 tỷ đồng (chiếm 22%) và gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 202 tỷ đồng, tăng 18% so với quý I/2014. Trừ khi khoản thuế thu nhập, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt 1.560 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm, công ty hoàn thành 23% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/3/2015, Vinamilk có khoản đầu tư tài chính trị giá hơn 533 tỷ đồng vào ngân hàng An Bình, ngân hàng Bảo Việt, công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh. So với giá sổ sách, khoản này đã bị hụt mất 21%.

Phương Linh

0913.756.339