VietinBank tuyển 20 chuyên viên thẩm định tín dụng

Các ứng viên phải tốt nghiệp đại học, trên đại học, hệ chính quy, loại khá trở lên các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài, chuyên ngành tài chính – ngân hàng, kế toán kiểm toán. 

Ứng viên có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng, thẩm định tín dụng, quan hệ khách hàng, kiểm toán định chế tài chính, doanh nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt, có kỹ năng phân tích, tổng hợp phục vụ mục đích phân tích, thẩm định và giám sát tín dụng. 

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về các hệ thống xếp hạng tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng và thu hồi nợ, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tại các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước. Thành thạo tiếng Anh, tin học văn phòng (Excel, Word, Power Point, Acess, SQL), độ tuổi không quá 30.

Ứng viên nội bộ gửi một phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu VietinBank) về địa chỉ e-mail: tuyendung@vietinbank.vn (Tiêu đề hồ sơ theo cấu trúc: Mã vị trí_Họ tên thí sinh dự thi_Ngày nộp. Ví dụ: 505728_Nguyen Van A_15052015). Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/5.

Chi tiết thông tin tuyển dụng xem tại đây.  

Chuyên viên thẩm định tín dụng sẽ kiểm soát thẩm định, tái thẩm định thông qua giới hạn tín dụng, khoản tín dụng (khoản cho vay, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, chiết khấu chứng từ), biện pháp bảo đảm, rà soát dự thảo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm. 

Người làm vị trí này cũng cần kiểm soát thẩm định, tái thẩm định đối với khách hàng định chế tài chính, rà soát kết quả chấm điểm và phê duyệt hạng tín dụng của khách hàng doanh nghiệp theo định kỳ của VietinBank; kiểm soát và phê duyệt trên hệ thống phần mềm theo thẩm quyền phê duyệt.

Chuyên viên thẩm định tín dụng còn phải chủ động nắm bắt thông tin về khách hàng, phương án, dự án, tài sản bảo đảm phục vụ công tác kiểm soát thẩm định tín dụng. Kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp liên quan đến đánh giá, xây dựng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cấp giới hạn tín dụng khách hàng và người có liên quan, giới hạn giao dịch cho khách hàng định chế tài chính cũng được tiến hành thường xuyên.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) có mạng lưới hoạt động được phân bố rộng khắp trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm 152 chi nhánh trong nước và ngoài nước, hơn 1.000 phòng giao dịch, 3 văn phòng đại diện trong và ngoài nước và có quan hệ giao dịch đại lý với trên 1.000 ngân hàng, các định chế tài chính trên thế giới.

Minh Trí