VietinBank lãi hơn 5.700 tỷ đồng trong 9 tháng

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đạt 711.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2014 và cao hơn cùng kỳ năm trước 14,4%. Lợi nhuận trước thuế tăng 4,5% so với cùng kỳ, đạt 5.725 tỷ đồng, gần bằng 80% chỉ tiêu mà đại hội cổ đông đề ra cho cả năm nay.

Lũy kế từ đầu năm đến hết 30/9/2015, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 12,7% so với cùng kỳ, đạt 17.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần 14.500 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ; thu nhập từ hoạt động dịch vụ 1.100 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 26,3%

vietinbank-lai-hon-5700-ty-dong-trong-9-thang

Nguồn vốn huy động có độ ổn định cao, chi phí hợp lý đã tạo lợi thế cho VietinBank chủ động dòng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đại diện VietinBank cho biết, nền kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định và tăng trưởng, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng vọt phục vụ việc mua nguyên liệu, dự trữ hàng cuối năm đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng. Tính đến 30/9/2015, dư nợ cho vay của VietinBank đạt 500.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2014 và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

VietinBank đã thiết lập và duy trì một lượng vốn lớn từ khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty lớn. Nhà băng cũng không ngừng gia tăng quan hệ tiền gửi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI cũng như khách hàng cá nhân. Tính đến hết quý III/2015, tiền gửi khách hàng của VietinBank đạt 469.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2014 và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh việc tiếp tục tăng trưởng huy động và tín dụng ở mức cao, VietinBank chú trọng trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng và giữ nợ xấu luôn ở mức thấp trong ngành ngân hàng và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành. Tính đến hết quý III/2015, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank chiếm 0,95% dư nợ cho vay khách hàng.

Mai Thương

0913.756.339