Vietcombank có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Thông tin trên vừa được Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) công bố. Theo đó, Hội đồng quản trị Vietcombank đã bầu ông Nghiêm Xuân Thành (hiện là Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc) giữ chức vụ Chủ tịch Vietcombank (nhiệm kỳ 2013 – 2018) từ ngày 1/11, thay ông Nguyễn Hoà Bình nghỉ hưu theo chế độ.

Chu-tich-Nghiem-Xuan-Thanh-8160-14149899

Tân Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành.

Cùng với đó, ông Phạm Quang Dũng (hiện là Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc) sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank thay ông Nghiêm Xuân Thành, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11.

Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, là Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Ông có 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó chánh văn phòng, Thư ký Tổng giám đốc Vietinbank; Phó tổng giám đốc Vietinbank; Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trước khi được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank và được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank  từ tháng 7/2013 đến nay.

Tong-giam-doc-Pham-Quuang-Dung-5145-1414

Tân Tổng giám đốc Phạm Quang Dũng.


Ông Phạm Quang Dũng, sinh  năm 1973, Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đã làm việc tại Vietcombank từ năm 1994. Ông Dũng từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó chánh văn phòng; Phó giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hong Kong; Trưởng phòng Quan hệ ngân hàng đại lý; trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và được bầu là Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm của Vietcombank từ tháng 4/2013.

Hoài Thu

0913.756.339