Vietcombank báo lãi hơn 4.600 tỷ đồng sau 9 tháng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho thấy lợi nhuận thuần tăng trưởng khá mạnh so với cùng kỳ 2014. Quý III năm nay, Vietcombank đạt 2.868 tỷ đồng lãi thuần (tăng 18% so với năm 2014) nhưng dành một nửa để trích lập dự phòng rủi ro. Tương tự, lợi nhuận thuần lũy kế 9 tháng cũng đạt gần 9.400 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Sau khi trích lập, Vietcombank vẫn lãi trước thuế 9 tháng 4.649 tỷ đồng.

Đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng tăng 6,6% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 10,2% trong khi huy động vốn tăng 15,5%. Nợ xấu chiếm 2% tổng dư nợ. 

Thanh Thanh Lan

0913.756.339