SHB ưu đãi doanh nghiệp phân phối sản phẩm Vinamilk

polyad

Hotline: 1800588856 – 1800545422. Website: www.shb.com.vn.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp đang phân phối độc quyền sản phẩm Vinamilk, SHB đang cung cấp giải pháp tài chính tổng thể đáp ứng mọi nhu cầu về tài chính với nhiều ưu đãi. Từ thời điểm này, SHB đẩy mạnh sản phẩm “Cấp tín dụng cho các doanh nghiệp phân phối sản phẩm của Vinamilk” với nhiều tiện ích linh hoạt.

Theo đó nhà phân phối được tài trợ vốn với nhiều hình thức như cho vay theo hạn mức, cho vay theo món, bảo lãnh thanh toán, thấy chi tài khoản. Lãi suất vay vốn từ 7% một năm, lãi suất thấu chi từ 10% một năm. Bảo lãnh thanh toán người thụ hưởng là Vinamilk. Tỷ lệ ký quỹ tối đa xuống mức 0% giá trị thư bảo lãnh. Mức phí bảo lãnh tối thiểu 0,3% một năm. Thời gian giải quyết hồ sơ chỉ trong 24h làm việc nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của SHB

Ngoài ra, các nhà phân phối Vinamilk còn được SHB cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác thỏa mãn nhu cầu tối đa của doanh nghiệp như phát hành thẻ tín dụng quốc tế SHB có hoặc có không tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp. SHB còn có chính sách hoa hồng cho người giới thiệu nhà phân phối Vinamilk đến giao dịch tại SHB.

Minh Trí