Ưu đãi lớn cho doanh nghiệp nội sản xuất vi mạch

Đánh giá đây là dự án tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất vi mạch của Việt Nam, theo Bộ Công Thương, dự án sẽ được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi như vay đến 60% tổng mức đầu tư từ Ngân hàng phát triển (VDB), miễn thuế nhập khẩu tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được.

Ngoài ra, sản phẩm vi mạch trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất cũng được áp thuế VAT 0%. Nhà máy cũng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, áp dụng mức 10% trong 30 năm và giảm một nửa trong vòng vòng 9 năm tiếp theo.

Để thực hiện dự án, Thủ tướng giao UBND TP HCM, nơi đặt dự án, thẩm định và phê duyệt, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư quản lý, tổ chức thực hiện. Bộ Tài chính được giao hướng dẫn VDB xem xét cho dự án vay vốn.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ  phê duyệt danh mục thiết bị, vật tư cần nhập khẩu, hướng dẫn chủ đầu tư đánh giá, thẩm định dây chuyền công nghệ… Bộ Công Thương sẽ chủ trì việc áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi nêu trên; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc đầu tư dự án.

Chí Hiếu

0913.756.339