Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng thuê đất

Hỏi: Tôi có cho ông Ngô Hồ Quốc Phú thuê 1 miếng đất, có ra phường chứng thực thời hạn từ năm 2010 đến ngày 1/1/2015 sẽ hết hạn hợp đồng thuê đất, nhưng đến nay ông Phú chuyển nhượng lại quyền kinh doanh cho người khác mà không thông báo cho chúng tôi biết.

 

Nay chúng tôi muốn lấy lại đất có được không? Và nếu đến hết hạn hợp đồng ngày 1/1/2015 mà bên thuê cũng không chịu trả đất thì phải làm thế nào?

Trả lời:

Điều 483 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý”. Như vậy, trường hợp ông Phú cho thuê lại đất mà không hỏi ý kiến quý khách hàng thì ông Phú đã vi phạm hợp đồng thuê đất.

Vì vậy, Quý khách có thể yêu cầu ông Phú chấm dứt hành vi cho thuê lại và thực hiện theo đúng các nghĩa vụ thỏa thuận trong Hợp đồng. Nếu ông Phú không chấm dứt hành vi, Quý khách có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê và đòi lại đất thuê.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 706 BLDS 2005 quy định: Bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu bên thuê trả lại đất khi thời hạn cho thuê đã hết.
Như vậy, khi hết thời hạn thuê đất, quý khách có quyền yêu cầu ông Phú trả lại đất thuê, nếu ông Phú không trả, quý khách có thể khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi cho quý khách.

Trên đây là một số nội dung cơ bản liên quan đến yêu cầu dịch vụ tư vấn luật của Qúy Khách hàng.
Luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty luật Dragon

0913.756.339