Trường học, bệnh viện công được gửi tiền ngân hàng

Tại buổi họp báo về những nội dung đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công tổ chức chiều 5/6, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết một trong những nội dung cơ bản của chủ trương đổi mới khu vực sự nghiệp công trong thời gian tới là cho phép các đơn vị sự nghiệp công điều chỉnh giá, phí dịch vụ công theo lộ trình từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí đầu vào. 

Theo ông Hưng, từ trước đến nay, giá – phí sự nghiệp công do nhà nước quy định, bao cấp. Do đó, các đơn vị sự nghiệp không hạch toán đầy đủ, thu không đủ chi nên không thể tái đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong khi đó, một bộ phận người dân có đời sống cao hơn, nhu cầu hưởng các dịch vụ công có chất lượng ngày càng tăng. 

“Số người Việt Nam ra nước ngoài khám chữa bệnh, đi du học ngày càng tăng. Ngay cả trong nước, các trường quốc tế, bệnh viện tư nhân mức học phí, viện phí cao hơn rất nhiều các đơn.vị sự nghiệp nhưng nhiều người sẵn sàng sử dụng dịch vụ và chi trả”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông, việc bao cấp hiện nay ngày càng khó khăn do cơ cấu chi thường xuyên tăng nhanh trong khi chi đầu tư giảm mạnh. “Việc bao cấp tràn lan cho mọi đối tượng vừa không nâng được chất lượng dịch vụ, trông chờ nhà nước. Trong khi đó ngay cả những đối tượng chính sách cũng chưa được hưởng dịch vụ mức tương đối”, vị này cho biết. 

Thời gian tới, ông Hưng cho biết giá phí dịch vụ công không chỉ cạnh tranh các đơn vị sự nghiệp với nhau mà còn giữa các đơn vị do nước ngoài, tư nhân đầu tư. Theo Nghị định 16 về việc đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công được Chính phủ ban hành đầu năm 2015 thì đến 2016, các đơn vị này sẽ tính đúng tính đủ, chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp. Đến 2018, họ sẽ tính đúng tính đủ chi phí tiền lương, chưa có khấu hao tài sản cố định và đến 2020 tính đủ hết các khoản trên. Sau thời điểm này, các đơn vị có đủ điều kiện thì được đi tiếp lộ trình này.

Ông Hưng cho biết, hiện có 5 trường đại học cho biết có thể tự đảm bảo cả chi đầu tư và thường xuyên, họ cũng đưa ra được lộ trình giá nên sẽ được Thủ tướng cho phép thực hiện trước. Mức học phí cũ của các trường này khoảng 6 triệu đồng một năm thì hiện nay dự kiến khoảng 13-14 triệu đồng mỗi sinh viên. 

Cũng theo ông Hưng nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp trước đây phải gửi kho bạc thì hiện nay có thể gửi vào cả ngân hàng thương mại. Đây cũng là điểm mới quan trọng. Lãi thu từ việc gửi tiền nói trên phải dùng vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và quỹ khác như học bổng, quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên của trường, không được dùng để bổ sung thu nhập. 

“Điều này vừa giúp các trường mở để chủ động chi tiêu đồng thời đảm bảo nguồn thu sử dụng hiệu quả, chặt chẽ”, ông Hưng nhận định. 

Ngọc Tuyên

0913.756.339