TPBank nhận khoản tài trợ 10 triệu USD từ IFC

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu của IFC (GTFP), hạn mức này giúp TPBank tăng cường năng lực bảo lãnh rủi ro thanh toán khi tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như tiếp cận mạng lưới toàn cầu đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng.

Mạng lưới này sẽ góp phần thúc đẩy giao dịch tại các thị trường còn nhiều rủi ro, nâng cao tính cạnh tranh, thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với các đối tác mới trong khi vẫn bảo đảm mức rủi ro thấp.

Ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TPBank cho biết, hạn mức tài trợ thương mại mới này sẽ giúp nâng cao năng lực của TPBank trong việc đáp ứng nhu cầu về tài trợ thương mại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn là nhóm khách hàng trọng tâm của ngân hàng. Đây cũng là cơ hội để nhà băng thiết lập quan hệ với một loạt các ngân hàng đại lý trên toàn cầu.

polyad

IFC hợp tác với TPBank mở rộng tài trợ thương mại cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Hạn mức tài trợ thương mại của IFC dành cho TPBank sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước tăng thị phần thương mại toàn cầu”, ông Adel Meer, Giám đốc phụ trách nhóm các định chế tài chính, khu vực châu Á – Thái Bình Dương của IFC nói.

Theo ông, tăng cường thông thương là yếu tố quan trọng để giúp khối doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo nguồn thu ngoại tệ và việc làm. Khoản đầu tư này là minh chứng cụ thể cho cam kết của IFC tiếp tục hỗ trợ nhằm củng cố khu vực ngân hàng Việt Nam. “Chúng tôi muốn tăng cường quan hệ đối tác với TPBank, cũng như mở rộng chương trình hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho ngành tài chính ngân hàng Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập”, ông chia sẻ.

Chương trình GTFP của IFC hỗ trợ thương mại tại các thị trường mới nổi thông qua việc cấp bảo lãnh từng phần hay toàn bộ cho các giao dịch thương mại nhờ vào xếp hạng tín dụng AAA của IFC.

IFC, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi. Đơn vị này đã hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế giới, với năng lực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh hưởng của mình. Trong năm tài chính 2015, tổng đầu tư dài hạn của IFC tại các nước đang phát triển đạt gần 18 tỷ USD, giúp khu vực tư nhân đóng góp vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung.

Thu Mai

0913.756.339