Thủ tướng ủng hộ doanh nghiệp bán cổ phần ‘theo lô’

Yêu cầu này vừa được phát đi trong chỉ đạo của Thủ tướng về việc hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp Nhà nước trong năm nay. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ đồng ý với kiến nghị trước đó của Bộ Giao thông vận tải về việc bán cổ phần với tỷ lệ lớn hơn cho một nhà đầu tư (bán theo lô), thay vì chia thành nhiều phần rồi đấu giá, khiến doanh nghiệp không mấy mặn mà.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần nêu trên, cũng như giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp như: hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn Nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao…

Vừa qua Bộ Giao thông đã thí điểm bán cổ phần trọn lô như chuyển nhượng 80% vốn Nhà nước tại Cảng Quảng Ninh cho Tập đoàn T&T. Bộ cũng đang đề xuất Thủ tướng cách thức tương tự với Cảng Sài Gòn, Hải Phòng và Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam.

cang-sai-gon-0-3225-1403255057-7953-7910

Cảng Sài Gòn – doanh nghiệp đang được đề xuất bán trọn lô khi cổ phần hóa.

Về mục tiêu hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp trong năm nay, Thủ tướng yêu cầu 52 doanh nghiệp đã công bố giá trị phấn đấu hoàn thành trong Quý II/2015. 82 doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, cần khẩn trương xác định giá trị trước tháng 6 năm nay để công bố trong quý III và hoàn thành cổ phần hóa trong quý cuối cùng năm nay. Còn 126 doanh nghiệp đang xác định giá trị thì cần thực hiện cổ phần hóa trước tháng 9.

Đối với công tác thoái vốn ngoài ngành, dù trong năm 2014, cả nước đã thu về gần 7.000 tỷ đồng, song Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo cần làm chặt chẽ, có hiệu quả.  “Trong tháng 4/2015, cần rà soát những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng số cổ phần bán được lần đầu chưa đạt tỷ lệ theo phương án đã được phê duyệt thì đề ra lộ trình và bán tiếp, báo cáo kết quả thực hiện”, Thủ tướng thúc giục.

Để tạo sức ép cho quá trình này, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch các địa phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước thuộc phạm vi phụ trách. 

“Cần xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước”, Thủ tướng chỉ đạo.

Chí Hiếu

0913.756.339