Dự kiến có 180 Ủy viên Trung ương khóa XII

Những nội dung cơ bản về Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ khai mạc trong vòng 2 ngày tới, vừa được Ban tổ chức Đại hội công bố tại buổi họp báo sáng 18/1.

Ngoài việc bầu ra 180 Ủy viên trung ương chính thức, dự kiến đại hội sẽ  bầu 20 Ủy viên dự khuyết.

Ông Đinh Thế Huynh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết chủ đề chính của Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

du-kien-co-180-uy-vien-trung-uong-khoa-xii

Ông Đinh Thế Huynh cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của kỳ đại hội lần này là nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới, xác định phương hướng cho 5 năm tới. Ảnh: Reuters.

Được đánh giá là kỳ Đại hội tiếp tục tinh thần đổi mới 30 năm qua, sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến 28/1 sẽ nhìn lại những thành tựu, tồn tại của giai đoạn từ 1986 đến nay, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. Đại hội lần này cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới. Cơ quan này sẽ lần lượt bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng và Tổng bí thư.

Phó ban tổ chức Trung ương – Mai Văn Chính cho biết thành phần tham dự Đại hội lần này có 2 đại biểu dưới 30 tuổi, 65 người từ 31 đến 40 tuổi. 2 đại biểu cao tuổi nhất (trên 70 tuổi). 55 đại biểu là Giáo sư, trong đó có 2 Viện sĩ.

Theo Ban tổ chức, Đại hội Đảng XII sẽ có 1.510 đại biểu, đại diện hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 (hơn 13%); đại biểu được bầu tại đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.300 người (trên 86%); 13 đại biểu chỉ định (0,86%); đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm 99,9%. Ngoài đại biểu chính thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giới nhân sĩ, trí thức, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và các thành phần khác dự Đại hội.

Với mục tiêu và thành phần tham dự nêu trên, Đại hội lần này dự kiến thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, như Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo kết quả kinh tế – xã hội 2011-2015, phương hướng giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI…

Đối với các văn kiện này, ban tổ chức cho biết dự thảo công bố đã ghi nhận 26 triệu lượt ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, thông qua các cơ quan và báo chí. “Những đóng góp này đều được Đảng tiếp thu. Các ý kiến trái chiều cũng được nghiêm túc xem xét”, đại diện ban soạn thảo cho biết.

Ông Nguyễn Thế Kỷ – Phó ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, có khoảng trên 750 nhà báo trong và  ngoài nước đăng ký đưa tin về Đại hội. Trong đó có hơn 100 phóng viên của các cơ quan báo chí nước ngoài, có tầm ảnh hưởng lớn… tham gia đưa tin về sự kiện.

Trước đó, từ chiều 13/1, hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bế mạc đã thông qua dự thảo báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 để Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 xem xét, giới thiệu Quốc hội khoá XIV quyết định theo quy định của pháp luật.

Nhật Minh – Hoàng Thuỳ

0913.756.339