Thu bạc triệu mỗi ngày từ bánh ít lá gai dịp Tết

Theo ông Linh, ngày xưa, mỗi dịp xuân về, người dân nơi đây quan niệm, nhà nào làm bánh ít lá gai ngon, thơm là năm mới luôn gặp điềm lành, thịnh đạt, thành công. Ngày nay cuộc sống phát triển, huyện đảo chỉ còn một số hộ dân gắn bó với nghề làm bánh ít lá gai truyền thống, cao điểm nhất là vào mỗi dịp tết. Trong đó có cơ sở của bà Phường vừa thu nhập cao vừa góp phần quảng bá hình ảnh huyện đảo thân thiện đến với du khách gần xa.