Thời hoàng kim của ‘Nữ hoàng bầu trời’ Boeing 747

Theo Boeing, chiếc 747 này có thể mang 3.400 kiện hành lý và dỡ chúng xuống chỉ trong 7 phút.

Khi đi vào hoạt động năm 1970 với Pan Am, nó đã mê hoặc cả thế giới bằng kích cỡ khổng lồ.

0913.756.339