Đề xuất bỏ trần chi phí quảng cáo

Thủ tướng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể, nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ quy định khống chế chi phí hoặc chỉ áp dụng đối với chi quảng cáo. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng quy định áp trần chi khuyến mãi, tiếp thị, quảng cáo 15% tổng chi phí đang khiến các doanh nghiệp bị hạn chế sự chủ động trong kinh doanh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường…

Về ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, theo quy định hiện hành đang áp dụng thuế suất 20% trong năm 2014 và 2015 đối với đơn vị sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1/1/2016, thu nhập của doanh nghiệp trên được áp dụng thuế suất 17%.

Theo Bộ Tài chính, với điều kiện phải sử dụng thường xuyên từ 300 lao động trở lên thì thực tế sẽ có rất ít doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nên đã đề xuất bỏ điều kiện số lao động tối thiểu. 

Bên cạnh việc đồng ý với các đề xuất trên của Bộ Tài chính, Thủ tướng cũng giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới.

Ngọc Tuyên