Thời gian thông quan xuất nhập khẩu giảm 18-58%

Tổng cục Hải quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa thực hiện khảo sát về giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan TP HCM tháng 10/2014. Theo đó, thời gian làm thủ tục của các doanh nghiệp đã giảm mạnh nhờ thực hiện hải quan điện tử qua hệ thống VNACCS/VCIS.

Các doanh nghiệp cho biết chỉ mất 3 giây để đăng ký tờ khai hải quan, 34 giờ để thông quan hàng nhập khẩu, 6 giờ để giải phóng hàng xuất khẩu. Trong khi đó, năm 2013 khi thực hiện kê khai theo cách trước đây, thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi được thông quan của hàng nhập khẩu là 42 giờ, của hàng xuất khẩu là 16 giờ.

Riêng hàng luồng xanh (miễn kiểm tra hồ sơ giấy và thực tế hàng hóa), thời gian thông quan chỉ còn 1-3 giây. Tương tự, hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ mất vài phút thay vì hàng giờ như trước kia ở khâu giám sát hải quan.

Hệ thống VNACCS/VCIS triển khai từ 1/4/2014. Đến 15/3/2015, 53.200 doanh nghiệp đã tham gia hệ thống và thực hiện 6,3 triệu tờ khai, kim ngạch xuất khẩu đạt 256,2 tỷ USD.

Ngân Hà