Thí điểm giao dịch điện tử qua Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước Hà Nội vừa tổ chức thí điểm giao dịch điện tử qua kho bạc. Sau đơn vị này, Kho bạc tại 5 tỉnh thành phố khác cũng sẽ tiến hành thí điểm, với mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách. Hoạt động này còn được kỳ vọng tăng minh bạch hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, giúp giảm thời gian, chi phí giao dịch… 

Trong quá trình thí điểm, các đơn vị sử dụng ngân sách vẫn có thể áp dụng song song hai phương pháp giao dịch điện tử và giấy truyền thống. Đối với những tài liệu pháp lý chi đầu tư có dung lượng lớn hơn 5Mb, không thể tải lên được hệ thống dịch vụ công, người nộp vẫn có thể tới Kho bạc Nhà nước gửi hồ sơ trực tiếp.

Kỳ Duyên

0913.756.339