Siết chặt quy định nộp phạt nhà xây trái phép

Liên quan đến việc nộp phạt nhà xây trái phép, Bộ Xây dựng vừa có công văn nêu rõ chỉ áp dụng quy định nộp phạt bằng tiền đối với nhà xây sai phép, không phép khi hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, công trình xây dựng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, Bộ chưa quy định cụ thể về thời điểm xác định hành vi vi phạm được phép áp dụng quy định này. Hiện Bộ Xây dựng đang soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung theo hướng chỉ áp dụng quy định này với các trường hợp thỏa mãn điều kiện nộp phạt trước ngày Nghị định 121có hiệu lực, nghĩa là trước ngày 30/11/2013.

0913.756.339