SHB mở ngân hàng con tại Lào

Ngày 15/1, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) vừa khai trương ngân hàng 100% vốn tại thủ đô Vientiane, Lào trên cơ sở chuyển đổi từ chi nhánh cũ.

SHB Lào được thành lập ban đầu với vốn điều lệ 50 triệu USD, có một đơn vị trực thuộc là chi nhánh Champasak, hoạt động độc lập và có cơ cấu bộ máy tổ chức riêng. Ngân hàng con này được kỳ vọng giúp SHB khai thác, tận dụng hết tiềm năng của thị trường này.

5 năm đầu tiên, SHB Lào dự kiến sẽ mở 15 điểm giao dịch, trong đó có ít nhất 5 chi nhánh, Sở giao dịch, với số lượng nhân sự hơn 300 người và đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9,15 triệu USD. Có mặt tại Lào từ năm 2002, SHB Lào hiện ước đạt mức lãi trước thuế năm 2015 khoảng gần 1,15 tỷ USD.

SHB là đơn vị đầu tiên hoàn tất các thủ tục để lập ngân hàng con 100% vốn tại xử sở Triệu Voi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và chính quyền nước sở tại từ cuối tháng 3/2015. Tuy nhiên, VietinBank lại là ngân hàng đầu tiên khai trương ngân hàng con hồi tháng 8/2015. Ngoài hai đơn vị này, nhiều nhà băng khác cũng ngỏ ý muốn lập ngân hàng 100% vốn tại Lào thay vì chỉ hiện diện qua các chi nhánh nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339