SHB được cấp hạn mức tài trợ thương mại 25 triệu USD

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức được Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) lựa chọn là ngân hàng phát hành trong Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu (TFP) với hạn mức ban đầu là 25 triệu USD.

Bà Ngô Thu Hà – Phó tổng giám đốc SHB cho biết, TFP được tổ chức với mục đích cấp bảo lãnh và vay vốn cho các ngân hàng thành viên trên toàn thế giới trong các hoạt động tài trợ thương mại quốc tế, thông qua hoạt động bảo lãnh và tài trợ xuất nhập khẩu.

polyad

Lễ ký thỏa thuận giữa SHB và ADB vừa diễn ra ngày 2/3 tại Hà Nội.

Để được chọn là ngân hàng phát hành, SHB đã đáp ứng các tiêu chí khắt khe về năng lực tài chính, khả năng quản trị điều hành, sự minh bạch trong cơ cấu cổ đông, các tiêu chí về tài trợ thương mại.

Lãnh đạo SHB nhận định, TFP sẽ góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động tài trợ thương mại của SHB trong thời gian tới. Ngân hàng này cam kết tối ưu hóa việc sử dụng hạn mức được cấp bởi ADB, qua đó đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm tài trợ thương mại phục vụ khách hàng.

Thỏa thuận được ký kết tạo cơ hội cho SHB tiếp cận và thiết lập quan hệ giao dịch với nhiều ngân hàng trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của SHB trên thị trường quốc tế.

Thanh Thư

0913.756.339