SHB cho vay dự án phát triển năng lượng tái tạo

polyad

Dự án dành cho các chủ đầu tư phát triển dự án năng lượng tái tạo sử dụng năng lượng gió, mặt trời, thủy điện, sinh khối và khí sinh học. Mục đích của dự án nhằm cung cấp điện năng trên cơ sở thương mại cho lưới điện quốc gia từ nguồn năng lượng tái tạo một cách bền vững về mặt xã hội và môi trường. 

Sử dụng nguồn vốn REDP, chủ đầu tư sẽ được WB giảm trực tiếp vào lãi suất vay thông thường là 1,5% một năm, số tiền vay không giới hạn, bồi hoàn 100% chi phí tư vấn an toàn đập (đối với các dự án thủy điện), bồi hoàn 50% chi phí tư vấn môi trường xã hội sau khi dự án được phê duyệt. Ngoài ra chủ đầu tư còn được tham gia “Chương trình Cacbon” (mua bán khi phát thải CO2), các chương trình đào tạo, xây dựng năng lực do ban quản lý dự án tổ chức trong khuôn dự án…

Với định hướng ưu tiên phát triển “tín dụng xanh”, SHB cam kết sẽ xây dựng những chính sách tín dụng phù hợp để đưa nguồn vốn ưu đãi từ dự án REDP tới doanh nghiệp. Điều này nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, bên cạnh lợi ích kinh tế, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chú trọng phát triển những dự án làm gia tăng giá trị xã hội, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Theo đó, ngân hàng tham gia các dự án của những tổ chức uy tín thế giới như Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)… về phát triển nông nghiệp, tránh biến đổi khí hậu, phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa…

Minh Trí

0913.756.339