Sếp cũ Maritime Bank về Ngân hàng Quốc dân

Ngân hàng Quốc dân (NCB) vừa quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Đa (sinh năm 1972) làm Phó tổng giám đốc khu vực miền Nam. Ông Tạ Ngọc Đa nguyên là Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank. Trước đây, sau khi Maritime Bank chia tay CEO ngoại, ông Tạ Ngọc Đa nhận nhiệm vụ tạm điều hành nhà băng này cho tới khi tìm được CEO mới.

Ông Tạ Ngọc Đa từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó tổng giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro, Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng… Ông Tạ Ngọc Đa nhận nhiệm vụ mới ở Maritime Bank từ ngày 10/10.

Tại NCB, ông Nguyễn Chí Trung, nguyên Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Văn phòng miền Nam, được điều động về Ban Tái cấu trúc từ ngày 10/10.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339