SCB ưu đãi người nhận kiều hối Western Union

polyad

Hotline: 1800545438.

Theo đó, trong thời gian triển khai chương trình, với mỗi giao dịch nhận tiền thành công qua dịch vụ Western Union, tất cả khách hàng sẽ nhận được những phần quà tặng có giá trị được quy đổi như sau:

STT

Giá trị giao dịch

Khuyến mại

1

Dưới 500 USD hoặc

dưới 15 triệu đồng

Tặng 20.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận tiền và 8 phong bao lì xì

2

Từ 500 đến dưới 3.000 USD hoặc từ 15 triệu đến

dưới 70 triệu đồng

Tặng 50.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận tiền và 8 phong bao lì xì

3

Từ 3.000 USD trở lên hoặc từ 70 triệu đồng trở lên

Tặng 100.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận tiền và 8 phong bao lì xì

Chương trình không giới hạn số lần khách hàng nhận quà tặng. Quà tặng sẽ được tính trên một giao dịch nhận tiền Western Union. Các ưu đãi này được triển khai đến hết ngày 29/2/2016 tại tất cả các điểm dịch vụ của SCB trên toàn quốc.

 Minh Trí

0906765092