SaigonBank đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 78%

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông 2015. Trong bảng định hướng hoạt động, ngân hàng đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 19.300 tỷ đồng; tăng trưởng huy động vốn 24%, tín dụng tăng 7%; nợ xấu dưới 3% trên tổng dư nợ.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là với kế hoạch lợi nhuận, nhà băng này chỉ đưa ra mục tiêu đạt 50 tỷ đồng, bằng 22% so với kết quả lợi nhuận năm 2014.

Trong năm vừa qua, ngân hàng này đạt 230,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tổng tài sản 16.520 tỷ, tăng 12,5% so với năm 2013. Huy động vốn tăng 6,5% đạt 11.640 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 5% đạt 11.200 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu dưới 5% trên tổng dư nợ.

Hoài Thu