Ngân hàng Quân đội tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng năm 2015

Ngân hàng Quân đội – MB (Mã CK: MBB) dự kiến họp Đại hội cổ đông ngày 21/4 tại Hà Nội. Theo tờ trình chuẩn bị cho đại hội, MB dự kiến tăng 8-10% tổng tài sản trong năm 2015, huy động vốn tăng 8% trong khi dư nợ tín dụng tăng 13-15% so với 2014. Năm ngoái, MB lãi trước thuế 3.174 tỷ đồng, và trong năm nay, nhà băng này dự kiến tăng mức lợi nhuận lên 3.250 tỷ đồng.

MB500-5209-1429457505.jpg

Ngân hàng Quân đội đã mạnh tay thu hồi và xử lý nợ xấu trong năm 2014.

Không chỉ lên kế hoạch tăng mạnh về tổng tài sản, lợi nhuận mà MB còn dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 11.594 tỷ lên 16.000 tỷ đồng trong năm 2015. Tỷ lệ cổ tức vẫn khoảng 10% như thực hiện trong năm 2014.

Bên cạnh đó, gia tăng gấp đôi số lượng khách hàng nhằm đẩy mạnh dư nợ cho vay cá nhân, cũng là mục tiêu trọng tâm của nhà băng này trong 2015. Đến 31/12/2014, MB có khoảng 3 triệu khách hàng, trong đó có khoảng 1,8 triệu là cá nhân. Điều này góp phần đưa tốc độ tăng trưởng huy động lên 23%, dư nợ tăng 15% trong năm ngoái. Riêng tăng trưởng dư nợ cho phân khúc khách hàng cá nhân, MB dẫn đầu thị trường với tỷ lệ 66%.

Năm nay MB sẽ đẩy mạnh các mảng dịch vụ phi tín dụng, để giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và hiệu quả dẫn đầu như 3 năm qua. Ưu tiên giữ chân những khách hàng truyền thống và đặt mục tiêu phát triển thêm 3 triệu khách hàng mới trên nền tảng mối quan hệ hợp tác với cổ đông chiến lược Viettel để cùng phát triển các ứng dụng ngân hàng hiện đại.

Về nợ xấu, ngân hàng vẫn dự kiến khống chế dưới 3%. Năm 2014, dù tỷ lệ nợ xấu tăng so với năm trước (từ 2,4% lên 2,73%) nhưng theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, MB đã kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và thu hồi nợ xấu. Theo kế hoạch ban đầu, nợ xấu 2014 có thể dưới 3,5% nhưng thực tế đến hết năm, tỷ lệ này chỉ chiếm 2,73%.

Ngoài ra, tổng nợ dưới chuẩn (từ nhóm 2 đến nhóm 5) của MB giảm mạnh 13,5%. Trong đó, riêng nợ nhóm 2 giảm hơn 1.415 tỷ đồng, tương đương 36%. Nợ nhóm 5 có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cũng cho thấy tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro tín dụng/tổng nợ xấu đạt 80% và báo cáo hợp nhất là gần 90% – mức tương đối cao so với trung bình ngành.

Kỳ Duyên

0913.756.339