Sacombank ra mắt tài khoản kế hoạch tài chính tương lai

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Sacombank hoặc hotline riêng của Dịch vụ ngân hàng cao cấp 1900 5555 88 (chọn phím 1, sau đó phím 9) hoặc email vip@sacombank.com.

Hotline dịch vụ ngân hàng cao cấp: 1900555588 (chọn phím 1, sau đó nhấn phím 9). E-mail: vip@sacombank.com.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa triển khai sản phẩm tài khoản kế hoạch tài chính tương lai dành cho khách hàng dịch vụ ngân hàng cao cấp Sacombank Imperial.

Theo đó, tùy theo nhu cầu của khách hàng, Sacombank sẽ tự động trích tiền định kỳ (một, 3 hoặc 6 tháng) từ tài khoản kế hoạch tài chính tương lai được mở khi khách hàng tham gia sản phẩm để phân bổ vào tài khoản thanh toán tại Sacombank do khách hàng chỉ định. Tài khoản kế hoạch tài chính tương lai này sẽ tự động tái tục trong suốt thời gian đăng ký (từ 1-5 năm) với lãi suất ưu đãi.

Dịch vụ ngân hàng cao cấp Sacombank Imperial ra đời năm 2011, dành cho các khách hàng có tổng giá trị tài khoản tại Sacombank từ 5 tỷ đồng hay ngoại tệ tương đương tại TP HCM, Hà Nội. Hoặc từ 3 tỷ đồng hay ngoại tệ tương đương tại các tỉnh thành khác. 

Minh Trí

0913.756.339