Sacombank họp đại hội cổ đông bất thường

11/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia đại hội.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên của Sacombank ngày 21/4 mới dừng lại ở việc tái xác nhận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) vào Sacombank, đang ở giai đoạn trình và chờ Ngân hàng Nhà nước thông qua đề án sáp nhập.

Sau khi hoàn tất công đoạn xin ý kiến cổ đông, ngân hàng Nhà nước, Sacombank quyết định họp đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 6 để xin thông qua lần cuối và kết thúc thương vụ sáp nhập.

Chia sẻ với cổ đông ở đại hội ngày 21/4, ông Trầm Bê cho rằng thương vụ sáp nhập thành công sẽ giúp Sacombank sở hữu hệ thống chi nhánh gần 500 điểm giao dịch (của Phương Nam hơn 140 điểm, Sacombank hơn 320 điểm) cùng hơn 4.000 nhân viên SouthernBank đã được đào tạo. Nếu không sáp nhập, Sacombank nhiều khi bỏ ra 5.000-10.000 tỷ đồng cũng chưa chắc có được.

Năm 2015, Sacombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 14% lên trên 214.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng lên 19.900 tỷ, trong đó vốn điều lệ 14.853 tỷ – tăng 19,5% so với năm 2014. Tín dụng dự kiến tăng trưởng 11%, huy động vốn tăng khoảng 14%. Lợi nhuận trước thuế đặt ra là 3.000 tỷ đồng và có thể điều chỉnh tăng giảm 10% tùy theo diễn biến nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến không quá 2,5% và tỷ lệ cổ tức 8 – 10%.

Thu Ngân

0913.756.339