Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng 6,2% năm 2015

Để đạt được mức tăng trưởng nêu trên, Nghị quyết của Quốc hội cho rằng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phải đạt khoảng 30-32% GDP. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ cũng phải tăng khoảng 10%.

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết từng có ý kiến đề nghị sửa tổng mức đầu tư nêu trên xuống 30% GDP. Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để đạt tăng trưởng 5,25-5,8% trong giai đoạn 2012-2014, tổng đầu tư thường phải ở mức 30,1-30,5%. Do vậy, để đạt mục tiêu GDP 6,2% trong năm tới, tổng đầu tư cần ở mức tối thiểu là ngang bằng so với những năm trước.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra cho biết vẫn còn ý kiến đề nghị thay đổi hệ thống chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Song cơ quan này cho rằng, để chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ủy ban đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ rà soát 14 chỉ tiêu hiện nay và đều nhất trí giữ nguyên vì đây là những chỉ tiêu đã được thể hiện ổn định trong Văn kiện Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội giai đoạn 2011 – 2015.

Những chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%

Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. 

Chí Hiếu