Phó tổng giám đốc ngoại của Eximbank thôi nhiệm

Ông Mitsuaki Shiogo đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc của Eximbank từ ngày 6/6/2012. Trước đó, ông làm việc cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation từ năm 1986.

Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch công ty JRI America và Phó chủ tịch cấp cao nhóm hệ thống thông tin của khối SMBC châu Mỹ từ tháng 5/2005 đến 2/2012.

Sau khi ông Mitsuaki Shiogo thôi nhiệm, ban điều hành của Eximbank hiện nay sẽ còn lại 14 Phó tổng giám đốc.

Theo báo cáo hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Eximbank, cổ đông lớn nhất của nhà băng này là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) với 185.329.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu 15%. Đại diện phần góp vốn của SMBC là ông Naoki Nishizaw, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

SMBC tham gia vào Eximbank từ năm 2007. Sự xuất hiện của SMBC đã giúp Eximbank tăng vốn điều lệ từ 2.800 tỷ đồng và tổng tài sản 33.000 tỷ đồng vào năm 2007, lần lượt lên 12.355 tỷ đồng và hơn 169.000 tỷ đồng năm 2014.

Hoài Thu

0913.756.339