Miễn thuế trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế

Đây là nội dung quan trọng trong Nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành.

Với trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành để vay vốn nước ngoài cho đầu tư và phát triển kinh tế, Chính phủ giao Bộ Tài chính đưa quy định này vào Bản cáo bạch, tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư và giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2014.

TPCP-2481-1395303350-7740-1414901709.jpg

Miễn thuế trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế.

Trong buổi họp báo Chính phủ tháng 8, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thông báo, Việt Nam sắp phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế. Quy mô đợt phát hành chưa được công bố, song theo Bộ trưởng, Việt Nam hiện có khoảng một tỷ USD dư nợ trái phiếu quốc tế cần chuyển đổi.

“Đây là số tiền Chính phủ vay trong thời gian lãi suất cao. Nay có điều kiện vay lãi suất thấp hơn nên Chính phủ nhận thấy đây là cơ hội để giảm tiền lãi phải trả. Còn số nợ thì không thay đổi”, Bộ trưởng nói.

Hoài Thu

0913.756.339