Phân biệt dây Trần Phú chính hãng để nhận iPhone 6

Tất cả những người thực hiện trắc nghiệm này nếu trả lời chuẩn tất cả câu hỏi, đoán được số người cũng trả lời đúng, chia sẻ kết quả trả lời trên facebook cá nhân sẽ nhận được một chiếc điện thoại iPhone 6. Trường hợp có nhiều bạn dự đoán trúng hoặc sát số người trả lời đúng, ban tổ chức sẽ mời tất cả tới bốc thăm công khai tại Công ty Cơ điện Trần Phú để nhận giải. Những người đoán sát kết quả sẽ được nhận nhiều giải thưởng phụ của Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú.

Tất cả mọi người đều có quyền tham gia cuộc thi này trừ những người đã và đang là cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú. Chương trình được triển khai từ 19/5 đến 8/6. Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú sẽ công bố người trúng thưởng và thời gian trao giải trên website: tranphucable.com. Các bạn có thể tham gia trả lời trắc nghiệm ngay tại đây.

(Nguồn: Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú)

0913.756.339