Ông Đặng Hồng Anh rời ghế Chủ tịch Sacomreal

Sáng 27/4 tại Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal (mã CK: SCR), Chủ tịch HĐQT Đặng Hồng Anh vắng mặt trước sự thắc mắc của khá nhiều nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị đã trình 3 tờ trình mới về nhân sự. Theo đó, cổ đông xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Thành viên HĐQT của ông Đặng Hồng Anh. Bổ nhiệm Tổng giám đốc Phạm Nhật Vinh làm thành viên HĐQT thay thế ông Hồng Anh, đồng thời ông Vinh cũng giữ chức Chủ tịch  Một tờ trình khác cũng liên quan đến nhân sự là miễn nhiệm Thành viên HĐQT của bà Tôn Thị Nhật Giang, thay thế bởi ông Phạm Điền Trung.

Trả lời câu hỏi về nguyên nhân rời HĐQT của ông Đặng Hồng Anh, Tổng giám đốc Phạm Nhật Vinh cho biết: “Từ nhiệm không có nghĩa là hoàn toàn chấm dứt việc ông Đặng Hồng Anh tham gia vào hoạt động của công ty. Vì lý do cá nhân, ông Hồng Anh muốn tập trung vào công tác hỗ trợ công ty ở tầm cao hơn nên sẽ giữ ghế Hội đồng sáng lập”.

a-tb-Dang-Hong-Anh-7157-1430118041.jpg

Trong năm 2015 ông Đặng Hồng Anh lần lượt thôi nhiệm các chức vụ: CEO, Chủ tịch và thành viên HĐQT Sacomreal.

Ông Vinh chia sẻ với cổ đông những thông điệp ông Hồng Anh muốn chuyển đến nhà đầu tư. Thứ nhất, mục tiêu hàng đầu của Sacomreal trong năm 2015 là tập trung phát triển an toàn bền vững và hiệu quả. Phương án hành động là tái cấu trúc tài chính: giảm nợ (phấn đấu giảm nợ về còn 900 tỷ đồng trên tổng tài sản gần 5.000 tỷ), đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn đồng thời tăng cường năng lực tài chính nội tại.

Thứ hai, năm 2015 SCR bắt đầu chiến lược phát triển mạng lưới phân phối. Sacomreal lên kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài, mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc công ty con ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Dự kiến sau đại hội doanh nghiệp sẽ cử đoàn khảo sát đánh giá thị trường Cu Ba. Nếu điều kiện thuận lợi, Sacomreal sẽ phát triển bất động sản tại thị trường này.

Ông Phạm Nhật Vinh từng là Phó tổng giám đốc Sacombank, Phó chủ tịch thường trực Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vào trước tháng 5/2013. Đầu năm 2015 ông Vinh thay ông Đặng Hồng Anh ngồi vào ghế Tổng giám đốc Sacomreal.

Vũ Lê