OCB vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh 2014

Ngoài ra, theo số liệu mà ngân hàng này công bố tại hội nghị tổng kết hoạt động OCB năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 24,528 tỷ tăng 18,8% so với 2013 và đạt 108% so với kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 2.85% giảm 0,07% so với 2013; vốn điều lệ tăng lên 3,547 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng.

KH-giao-dich-OCB-Can-Tho-JPG_1423711408.

Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc OCB nhân định, kinh tế 2015 vẫn được dự báo là vẫn có mức phát triển ổn định với mức tăng GDP vào khoảng 6%, lạm phát sẽ được ổn định ở mức thấp cỡ khoảng 4,6%, tỷ giá, lãi suất vẫn theo xu hướng ổn định và  không có biến động gì đặc biệt. Trong 2015 này có một loạt các bộ luật sẽ đi vào cuộc sống như: luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật nhà ở. Khi 3 bộ luật này đi vào đời sống thì hành lang pháp lý của nền kinh tế Việt Nam sẽ rõ ràng hơn, thông thoáng hơn và sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư, phát triển mới cũng như ổn định phát triển kinh doanh.

2015, ngân hàng này sẽ tiếp triển khai các chương trình để chuyển hoá các thành tựu trong việc cải tổ hệ thống, nâng cấp hệ thống vận hành, hệ thống quản lý rủi ro cũng như là năng lực phục vụ khách hàng vào chất lượng phục vụ  khách hàng. Từng chi nhánh và đơn vị giao dịch của ngân hàng này sẽ tập trung phát triển khách hàng lân cận khu vực hoạt động, tạo ra những sự ưu việt và tạo ra sự ưu đãi cao đối với khách hàng quanh khu vực hoạt động.

Đối với hoạt động khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng đã xây dựng được một lực lượng khách hàng cốt lõi và từ những khách hàng lõi truyền thống, phát triển những khách hàng là những đối tác liên kết, những nhà cung cấp vệ tinh cũng như các nhà phân phối. Đối với nhóm những khách hàng này sẽ được hưởng sự ưu đãi đặc biệt về sản phẩm, giá cả và cách thức phục vụ.

Thư Kỳ