Những phụ nữ giàu nhất thế giới

7. Abigail Johnson (Mỹ)

Tài sản: 13,1  tỷ USD

Xếp hạng: 65

Nguồn tài sản: Fidelity Investments

Từ tháng 8/2012, Abigail Johnson là Chủ tịch Fidelity Investments, công ty chuyên quản lý tài sản, môi giới, tiền lương hưu và các dịch vụ tài chính khác. Đến năm 2014, bà đã thay cha nắm chức CEO tại đây.

0913.756.339