Nhà mạng Viettel có CEO mới

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1970) làm Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom). Trước khi gia nhập Viettel, ông Dũng làm tại Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin & Truyền thông). Tại doanh nghiệp, ông cũng trải qua nhiều vị trí ở các công ty, các phòng ban khác nhau.

Hồi cuối tháng 8, ông Đỗ Minh Phương – cựu Tổng giám đốc của Viettel Telecom được giao nhiệm vụ Phó tổng tại tập đoàn. Cùng với ông Phương, Viettel Group cũng bổ nhiệm 2 Phó tổng khác. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Viettel cho biết, việc bổ nhiệm này nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của Tập đoàn khi bước sang giai đoạn phát triển thứ ba, tức là trở thành công ty đa quốc gia.

Ngọc Tuyên