Ngân hàng phải sớm có quy trình cấp bảo lãnh bất động sản

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện Thông tư số 07 về bảo lãnh đối với bất động sản. Theo đó, cơ quan này yêu cầu các nhà băng khẩn trương ban hành các quy định nội bộ hướng dẫn thống nhất trong hệ thống triển khai thực hiện hoạt động nói trên. 

Các nhà băng cần chủ động xây dựng quy trình cấp bảo lãnh, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục bảo lãnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu được bảo lãnh để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

Về quy trình cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu về cơ bản cần thực hiện theo 3 bước. Thứ nhất, chủ đầu tư và ngân hàng ký thỏa thuận cấp bảo lãnh. Sau khi chủ đầu tư nhận được yêu cầu mua, thuê mua nhà cụ thể của từng khách hàng thì sẽ ký hợp đồng mua, thuê mua nhà. Và trên cơ sở 2 văn bản đó, nhà băng phát hành cam kết bảo lãnh (dưới hình thức thư hoặc hợp đồng) cho bên nhận bảo lãnh là người mua, thuê mua nhà.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua có quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Để hướng dẫn thực thi các quy định này, ngày 26/5 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 07 quy định về bảo lãnh ngân hàng – có hiệu lực từ ngày 9/8. Hiện có 40 ngân hàng thương mại có đủ điều kiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngọc Tuyên