NCB lãi 111 tỷ đồng trước trích lập năm 2015

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015. Theo đó, nhà băng này cho biết lợi nhuận đạt 111 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức lợi nhuận trước trích lập dự phòng theo đề án tái cấu trúc. Đại diện ngân hàng cho biết vì hai năm nay, NCB tập trung tái cấu trúc nên phần lớn lợi nhuận được sử dụng để trích lập dự phòng và xử lý các tồn đọng cũ.

Đến 31/12/2015, tổng tài sản của ngân hàng đạt 48.380 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động khách hàng và tăng trưởng tín dụng lần lượt đạt 34.377 tỷ đồng và 26.157 tỷ đồng. NCB cho biết 60% tín dụng là các doanh nghiệp và hộ tiểu thương, 20% là các cá nhân.

Ông Đào Trọng Khanh, Tổng giám đốc NCB cho biết trong một đến hai năm tới, ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận từ 50-70%.

Thanh Thanh Lan

0913.756.339