Doanh nghiệp nợ thuế có thể được xoá tiền phạt

Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội trong đó đề xuất xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế, các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của doanh nghiệp và đã nộp khoản nợ thuế gốc trước ngày 31/12/2015.

Theo đó, đối tượng được xóa nợ phải đáp ứng một trong các tiêu chí gồm: Doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước, chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến phát sinh tiền phạt chậm nộp trước ngày 1/1/2015, chưa được gia hạn thời hạn nộp thuế. Thuộc danh sách ưu tiên bao gồm doanh nghiệp có đối tác bị phá sản hoặc phá bỏ hợp đồng kinh tế dẫn đến người nộp thuế phát sinh các khoản nợ thuế và tiền phạt chậm nộp.

Bộ Tài chính cho biết nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ không có khả năng nộp thuế đúng hạn, số lượng còn nợ thuế tự giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh ngày càng tăng. Hiện, có không ít trường hợp tiền phạt chậm nộp lớn hơn tiền thuế. Nếu không có giải pháp thì số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp không thu được ngày càng tăng gây áp lực cho người nộp thuế và cả cơ quan thuế.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2013 của người nộp thuế đã bỏ kinh doanh, giải thể, phá sản tại địa phương mà không thể tìm được người nộp thuế. Dự kiến, dự thảo sẽ thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới.

Trước đó, từ 2011- 2013 cơ chế tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế cũng được Chính phủ ban hành. Song, chỉ tập trung gia hạn, miễn giảm thuế ở một số sắc thuế chủ yếu như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…

Trịnh Nguyên