Năm mới đón Thần tài SJC gõ cửa

Các sản phẩm may mắn đầu xuân bằng vàng 9999 gồm: tượng thần tài một lượng – 3D, miếng thần tài một chỉ – 3D, tượng 12 con giáp một lượng – 3D, miếng 12 con giáp một chỉ, 05 phân – 2D, đỉnh vàng (thỏi vàng) một lượng – 3D, nhẫn SJC 9999 loại, 0,5 chỉ, 1, 2, 5 chỉ và các sản phẩm kim bài cùng loại.

Trong thời gian này, SJC cũng giảm 20% giá công cho tất cả sản phẩm trên (trừ vàng nhẫn SJC 9999). Đặc biệt, riêng ngày Thần tài, SJC giảm 40% giá công cho các loại sản phẩm dập: miếng thần tài một chỉ, miếng 12 con giáp một chỉ và 0,5 chỉ, kim bài các loại. Với các sản phẩm tượng 3D: thần tài, nén vàng, 12 con giáp, SJC giảm 30% giá công.

polyad

Bộ sản phẩm mới độc đáo, ý nghĩa bằng vàng 9999.

polyad

Thần tài 3D.

polyad

Dê vàng 3D.

polyad

Dê vàng 2D.

polyad

Đĩnh vàng.

polyad

Thần tài 2D.

Các sản phẩm trên được bày tại các cửa hàng bán lẻ và chi nhánh SJC trên toàn quốc. Thông tin chi tiết liên hệ đường dây nóng: 08.39296016 hoặc tham khảo: www.sjc.com.vn.

(Nguồn: SJC)