Nam A Bank triển khai dịch vụ thu ngân sách Nhà nước

Theo đó, khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể chủ động nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước và thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống mạng lưới giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc.

Đồng thời, khách hàng được nhận thêm nhiều tiện ích như ủy nhiệm cho ngân hàng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước định kỳ thay vì phải trực tiếp đến các điểm giao dịch của ngân hàng hay Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục nộp thuế như trước đây. Nam A Bank còn áp dụng chính sách ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ đến hết ngày 30/9.

Dịch vụ này sẽ góp phần giảm thiểu áp lực trong giao dịch tại Kho bạc Nhà nước cũng như giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra các thông tin về các khoản thuế của khách hàng như mã chương, mã ngành, số tiền…sẽ được kiểm tra và đối chiếu trực tiếp từ hệ thống liên ngành của Kho bạc Nhà nước và Tổng cục Thuế, từ đó tạo nên tính đồng bộ, nhất quán và chuẩn hóa cao nhất. Chi tiết xem tại đây. Hotline: 19006679. Website: www.namabank.com.vn.

Minh Trí

0913.756.339